Veřejně přístupná odborná informační služba

Vstoupili jste do veřejně přístupné oblasti, která obsahuje informace o všech přípravcích společnosti Onapharm s.r.o. a.s. registrovaných v České republice. Povinnost zřídit tuto „Veřejně přístupnou odbornou informační službu – VPOIS“ vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb. v platném znění.

Aktuální informace o přípravcích společnosti Onapharm s.r.o. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv:

  • Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC)
  • laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Onapharm s.r.o. je držitelem registrace přípravku/ů:

V případě dostupnosti daného léčivého přípravku na trhu je uveden v tabulce následující symbol:

Hlášení nežádoucích účinků

Při podezření na nežádoucí účinky našich léčivých přípravků nás prosím kontaktujte přes email safety@pharma-service.cz či telefonní linku dostupnou 24/7: +420 607 973 460 nebo +420 777 188 722

Další možností pro pacienty a zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv https://nezadouciucinky.sukl.cz/ .