Služby

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE

V případě dlouhodobé spolupráce se jedná o zastoupení firem zaměřených na prodej a distribuci léků, doplňků stravy a zdravotnických prostředků. Nabízíme komplexní služby – registraci, farmakovigilanci, distribuci a sales & marketing podporu jak u zdravotnických odborníků, tak u široké veřejnosti, pricing, market access, forecasting a právní služby. Odměna v případě dlouhodobé spolupráce vždy vychází z předem domluvené P&L analýzy.

STŘEDNĚDOBÁ SPOLUPRÁCE

Střednědobá spolupráce (obvykle na období alespoň 12 měsíců) je komplexní sales & marketing podpora daného přípravku (příprava kampaně, školení obchodního týmu, podpora u lékařů a v lékárnách, práce s opinion leadry, zajištění účasti na konferencích a seminářích). Střednědobá spolupráce je vždy vázána na konkrétní předem dohodnutý prodejní výsledek.

KRÁTKODOBÁ SPOLUPRÁCE

U krátkodobé spolupráce (obvykle na několik měsíců) si klient objedná konkrétní podporu produktu (odbornost, pozici na obchodní návštěvě, počet opakování u jednoho lékaře). Krátkodobá spolupráce v sobě zahrnuje i vlastní přípravu kampaně a proškolení obchodních zástupců. Součástí každé kampaně je pravidelný coaching v terénu formou společných návštěv a strukturovaný „on demand“ report všech aktivit. Krátkodobá spolupráce dle její povahy může i nemusí být vázána na konkrétní prodejní výsledek

MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

Pro naše klienty jsme schopni připravit návrh aktivit souvisejících se vstupem nového produktu na trh, nebo s jeho podporou. V této oblasti nabízíme veškeré služby od vypracování Marketingového plánu, až po realizace kampaně „na klíč“

ŠKOLENÍ

Organizace školení v oblasti seling skills a sales force effectivenes. Školení je vždy připraveno s ohledem na portfolio klienta a konkrétní obchodní situace v terénu